« Xorimax 250 Informacje z ulotki



1. Co to jest lek xorimax i w jakim celu się go stosuje

Xorimax jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Działa bakteriobójczo na drobnoustroje wywołujące zakażenia. Należy do grupy tzw. cefalosporyn.

Xorimax stosuje się w leczeniu zakażeń:

 • gardła
 • zatok
 • ucha środkowego
 • płuc lub zakażeń w obrębie klatki piersiowej
 • dróg moczowych
 • skóry i tkanek miękkich.
Xorimax może być również stosowany:

 • w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy
 • zakażenia przenoszonego przez kleszcze).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku xorimax

Kiedy nie stosować leku Xorimax

 • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dowolny antybiotyk z grupy cefalosporyn lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 • Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja uczuleniowa (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

* którakolwiek z powyższych sytuacji może dotyczyć pacjenta, nie powinien przyjmować leku Jeśli Xorimax bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1 UR.DZL.ZLE.4021.1226-28.2013 Xorimax nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, gdyż nie jest znane bezpieczeństwo jego stosowania ani skuteczność w tej grupie wiekowej.

Podczas stosowania leku Xorimax należy zwracać uwagę, czy nie pojawiają się pewne objawy, takie jak reakcje alergiczne, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Taka obserwacja pozwoli zmniejszyć ryzyko problemów, które mogą się pojawić. Należy zapoznać się z punktem „Na co należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi lub moczu Xorimax może zaburzać wyniki badania stężenia cukru we krwi, a także badania krwi znanego jako test Coombsa. Jeśli pacjent ma mieć wykonane takie badania:

*powinien powiedzieć osobie pobierającej próbkę do badań, że przyjmuje Xorimax.

Inne leki i Xorimax Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki stosowane w celu zmniejszenia ilości kwasu solnego w żołądku (tj. leki zobojętniające stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpływać na działanie leku Xorimax. Probenecyd Doustne leki przeciwzakrzepowe

*Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Tabletki antykoncepcyjne Xorimax może zmniejszać skuteczność tabletek antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka stosuje doustną antykoncepcję i otrzymuje lek Xorimax, konieczne jest stosowanie w trakcie leczenia dodatkowej mechanicznej metody zapobiegania ciąży (tj. prezerwatywa). należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ciąża, karmienie piersią i płodność Przed otrzymaniem leku Xorimax należy powiedzieć lekarzowi:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę
 • Jeśli pacjentka karmi piersią

  .
Lekarz rozważy korzyści z leczenia pacjentki lekiem Xorimax wobec ryzyka dla jej dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Xorimax może spowodować zawroty głowy i inne działania niepożądane osłabiające uwagę pacjenta.

*W razie złego samopoczucia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Xorimax zawiera aspartam

1 tabletka leku Xorimax 125 zawiera 0,2 mg aspartamu.

1 tabletka leku Xorimax 250 zawiera 0,3 mg aspartamu.

1 tabletka leku Xorimax 500 zawiera 0,4 mg aspartamu.

Jeśli lekarz rozpoznał u pacjenta zaburzenie metaboliczne zwane fenyloketonurią lub pacjent stosuje dietę z małą zawartością fenyloalaniny, przed rozpoczęciem stosowania leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek xorimax

2 UR.DZL.ZLE.4021.1226-28.2013 Ten lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Xorimax należy przyjmować po posiłkach, gdyż pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia.

Tabletki Xorimax należy połykać w całości, popijając wodą.

Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Dorośli

Zwykle stosowana dawka leku Xorimax wynosi 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dzieci

Zwykle stosowaną dawką leku Xorimax jest od 10 mg/kg masy ciała (maksymalnie 125 mg) do

15 mg/kg masy ciała (maksymalnie 250 mg) dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Xorimax nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, gdyż nie jest znane bezpieczeństwo jego stosowania ani skuteczność w tej grupie wiekowej.

W zależności od rodzaju choroby lub reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zmienić dawkę początkową leku lub uznać, że konieczny może być więcej niż jeden cykl leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, lekarz może zastosować u niego inną dawkę leku.

*Jeśli sytuacja taka dotyczy pacjenta, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xorimax Przyjęcie za dużej dawki leku Xorimax może spowodować zaburzenia neurologiczne, zwłaszcza zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek.

*Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Jeśli to możliwe, należy pokazać opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Xorimax Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie wolno przerywać stosowania leku Xorimax bez zalecenia lekarza.

Ważne jest przyjmowanie leku aż do zakończenia zaleconego cyklu leczenia. Nie wolno wcześniej przerywać leczenia bez zalecenia lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe skutki uboczne leku Xorimax 250

3 UR.DZL.ZLE.4021.1226-28.2013 Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na co należy zwrócić uwagę U niewielu pacjentów otrzymujacych Xorimax występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna, która może mieć ciężki przebieg. Objawy mogą być następujące:

 • ciężka reakcja alergiczna. Do objawów należy wypukła i swędząca wysypka, obrzęk czasami obejmujący twarz lub jamę ustną i powodujący trudności w oddychaniu.
 • wysypka skórna, która może tworzyć pęcherze i wygląda jak małe tarcze (w środku ciemna plamka otoczona jaśniejszą otoczką i ciemnym pierścieniem na brzegu).
 • rozległa wysypka z pecherzami i łuszczeniem się skóry. Mogą to być objawy zespołu Stevensa- Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.
 • zakażenia grzybicze. Takie leki, jak Xorimax, mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażeń grzybiczych (takich jak pleśniawki). Takie działanie niepożądane jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent otrzymuje Xorimax przez długi czas.
 • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Takie leki, jak Xorimax, mogą powodować zapalenie jelita grubego z ciężką biegunką (zazwyczaj z obecnością krwi i śluzu), bólem brzucha i gorączką.
 • reakcja Jarischa-Herxheimera. U niektórych pacjentów przyjmujących Xorimax z powodu choroby z Lyme może wystąpić gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni i wysypka. Zjawisko to nosi nazwę reakcji Jarischa-Herxheimera. Objawy te utrzymują się zwykle od kilku godzin do doby.

*Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane Mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób:

 • zakażenia grzybicze (np. drożdżakowe)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból brzucha
Częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:

 • zwiększenie pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Niezbyt częste działania niepożądane Mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób:

 • wymioty
 • wysypki skórne
Niezbyt częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek wspomagających krzepnięcie krwi)
 • zmniejszenie liczby krwinek białych
 • dodatni odczyn Coombsa
Inne działania niepożądane Inne działania niepożądane występowały u bardzo niewielu osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana:

 • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • reakcje alergiczne
 • reakcje skórne (również ciężkie)
 • wysoka temperatura ciała (gorączka)
 • zażółcenie białkówek oczu lub skóry
4 UR.DZL.ZLE.4021.1226-28.2013

 • zapalenie wątroby
działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:

 • za szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)
Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z działań niepożądanych

*należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Dotyczy to również wszelkich możliwych działań niepożądanych niewymienionych w ulotce.

5. Jak przechowywać lek xorimax

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
 • Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

  Termin ważności

  oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Xorimax

 • Substancją czynną jest cefuroksym. Jedna tabletka Xorimax 125 zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 125 mg cefuroksymu. Jedna tabletka Xorimax 250 zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 250 mg cefuroksymu. Jedna tabletka Xorimax 500 zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 500 mg cefuroksymu.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Rdzeń tabletki: sodu laurylosiarczan, kopowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, mannitol granulowany, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, talk. Otoczka: mannitol, skrobia ziemniaczana, rozpuszczalna, talk, tytanu dwutlenek (E171), aspartam (E951).
Jak wygląda lek Xorimax i co zawiera opakowanie Tabletki Xorimax są drażowane.

Xorimax 125: białe do jasnożółtych obustronnie wypukłe, podłużne tabletki drażowane. Xorimax 250: białe do jasnożółtych obustronnie wypukłe, podłużne tabletki drażowane, z linią podziału po obu stronach. Xorimax 500: białe do jasnożółtych obustronnie wypukłe, podłużne tabletki drażowane.

Tabletki są dostępne w blistrach lub w blistrach miękkich, w pudełkach tekturowych. Opakowania zawierają: Xorimax 125: 10, 14 lub 20 tabletek. Xorimax 250: 10, 14, 16 lub 20 tabletek. Xorimax 500: 10, 14 lub 16 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

5 UR.DZL.ZLE.4021.1226-28.2013 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Ostatnie komentarze

~Anonim 8, 2017.12.10 10:38

Nie polecam tego leku.

przejdź do komentarzy »

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.