« Subutex 8 Mg Informacje z ulotki1. Co to jest subutex i w jakim celu się go stosuje

Lek stosowany jest w leczeniu substytucyjnym uzależnienia od opioidów.

Stosowanie leku Subutex jest częścią programu pomocy lekarskiej, społecznej i psychologicznej, udzielanej pacjentom uzależnionym od opioidów (leków narkotycznych).

Leczenie lekiem Subutex w postaci tabletek podjęzykowych zalecane jest u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat, i jest dobrowolne.

2. Zanim zastosuje się subutex

Nie stosować leku Subutex − jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na buprenorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Subutex, − u dzieci poniżej 15 lat, − w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej (poważnych problemów z oddychaniem), − w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, − w przypadku ostrego alkoholizmu lub delirium tremens (majaczenia drżennego) − w przypadku stosowania metadonu − w przypadku stosowania leków przeciwbólowych pochodnych opioidów (grupa III)

Zachować szczególną ostrożność, stosując Subutex Istnieją doniesienia o pewnej liczbie zgonów z powodu depresji ośrodka oddechowego (niemożności oddychania) u osób stosujących lek Subutex niezgodnie z przeznaczeniem lub jednocześnie z benzodiazepinami (lekami uspokajającymi).

Zanotowano także przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby u osób stosujących Subutex niezgodnie z przeznaczeniem, zwłaszcza drogą dożylną i w dużych dawkach. Uszkodzeniu wątroby mogą sprzyjać: zakażenia wirusowe (przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C), nadużywanie alkoholu, jadłowstręt lub stosowanie niektórych leków (np. analogów nukleotydów stosowanych w leczeniu zakażeń retrowirusami, kwasu acetylosalicylowego, amiodaronu, izoniazydu,

walproinianu). W przypadku wystąpienia uczucia znacznego zmęczenia, świądu, zażółcenia skóry lub gałek ocznych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek może wywołać objawy odstawienne, jeśli został przyjęty wcześniej niż 4 godziny od zażycia ostatniej dawki narkotyku (morfiny, heroiny lub pochodnych). Lek może wywołać senność, której nasileniu sprzyja alkohol lub leki przeciwlękowe.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku: − doznanych niedawno urazów głowy, − obniżenia ciśnienia tętniczego, − u mężczyzn: zaburzeń w oddawaniu moczu (zwłaszcza związanych z rozrostem gruczołu krokowego i zwężeniem cewki moczowej).

Lek może maskować ból, towarzyszący pewnym chorobom. W przypadku stosowania leku należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem.

Lek może powodować gwałtowny spadek ciśnienia krwi, co objawia się zawrotami głowy, występującymi po nagłej zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne).

Lek może powodować uzależnienie.

Zalecane jest przepisywanie i wydawanie leku w małych ilościach, zwłaszcza na początku leczenia.

Należy poinformować lekarza o: − astmie oskrzelowej lub innych problemach z oddychaniem, − chorobach nerek, − chorobach wątroby.

Stosowanie innych leków

Przyjmowanie leków uspokajających, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, oraz niektórych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym może nasilać ośrodkowe działanie buprenorfiny. Stosowanie tych leków wymaga ścisłego monitorowania.

Przyjmowanie leku Subutex z benzodiazepinami (lekami stosowanymi m. in. w leczeniu lęku i zaburzeń snu) może doprowadzić do zgonu w wyniku depresji oddechowej. W przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin, nie należy stosować dawki większej niż przepisał lekarz.

Stosowanie naltreksonu z tym lekiem może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych.

U pacjentów przyjmujących kodeinę, etylmorfinę i niektóre leki przeciwbólowe, zastosowanie tego leku może spowodować zmniejszenie ich działania z ryzykiem wystąpienia zespołu abstynencyjnego.

Inhibitory cytochromu P450 (np. rytonawir, nelfinawir, indynawir, ketokonazol, worikonazol, posakonazol lub itrakonazol) mogą zwiększać stężenie buprenorfiny we krwi. Z tego względu równoczesne stosowanie tych leków i leku Subutex wymaga ścisłego monitorowania i niekiedy dostosowania dawki.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Subutex z jedzeniem i piciem Podczas leczenia lekiem Subutex nie wolno pić napojów alkoholowych ani przyjmować żadnych leków zawierających alkohol.

Ciąża Lek buprenorfina można stosować w okresie ciąży, gdy potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla matki i noworodka. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku terapii lekiem Subutex. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Subutex może powodować senność. W przypadku odczuwania zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Subutex Sportowcy powinni wiedzieć, że substancja czynna leku, może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Lek Subutex zawiera laktozę. Ze względu na obecność laktozy, lek nie powinien być stosowany w przypadku galaktozemii, zespołu nieprawidłowego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoboru laktazy (rzadka choroba metaboliczna).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować subutex

Jedynym skutecznym sposobem podania leku jest podanie podjęzykowe.

Tabletkę należy trzymać pod językiem aż do całkowitego rozpuszczenia (co zwykle następuje po 5-10 minutach). Tabletki nie należy połykać. Lek przyjmuje się raz na dobę.

Należy przyjmować Subutex zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku braku pewności co do stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka leku ustalana jest przez lekarza. W trakcie leczenia może być potrzebna modyfikacja dawki w zależności od odpowiedzi na leczenie.

Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia ustala lekarz indywidualnie. W przypadku dobrej odpowiedzi na leczenie, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki, aż do osiągnięcia niższej dawki podtrzymującej. W zależności od stanu pacjenta, można pod ścisłym nadzorem lekarskim kontynuować zmniejszanie dawki leku Subutex do czasu, gdy będzie można zakończyć leczenie. Nie wolno w żaden sposób zmieniać ani przerywać leczenia bez zgody lekarza.

Skuteczność leczenia zależy od: − dawki leku, − połączenia pomocy lekarskiej, psychologicznej i społecznej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Subutex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Subutex W razie przedawkowania buprenorfiny należy jak najszybciej zwrócić się do pogotowia ratunkowego lub szpitala. Należy natychmiast zgłosić się po poradę do lekarza.

Pominięcie przyjęcia zażycia leku Subutex Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia zapomnianej dawki leku.

Przerwanie przyjmowania leku Subutex: Nagłe przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych.

W celu uzyskania dalszych informacji o stosowaniu leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak wyjmować tabletkę z blistra:

1- Odciąć tylko jedną kieszonkę blistra z tabletką wzdłuż linii przerywanej.

2- W celu wyjęcia tabletki należy oderwać pokrywającą folię zaczynając od rogu z uniesionym końcem.

4. Możliwe skutki uboczne leku Subutex 8 Mg

Jak każdy lek, Subutex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu pierwszej dawki buprenorfiny mogą wystąpić objawy odstawienne.

Podczas stosowania buprenorfiny mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

  • Często występujące działania niepożądane (1%-10%): Zaparcia, nudności, wymioty, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność, spadek ciśnienia krwi towarzyszący zmianom pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą, nadmierne pocenie się.
  • Rzadko występujące działania niepożądane (0,01%-0,1%) (patrz punkt 2): depresja oddechowa (poważne trudności w oddychaniu), omamy, zaburzenia ze strony wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez. Używanie tego leku niezgodnie z zaleceniem (podanie dożylne) może spowodować zakażenia, inne reakcje skórne, zapalenie błony wyściełającej serce i potencjalnie poważne schorzenia wątroby.
  • Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (<0,01%) to: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, szyi i gardła oraz trudności w oddychaniu.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SUBUTEX

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie stosować leku Subutex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

5. Inne informacje

Co zawiera lek Subutex

  • substancją czynną leku jest buprenorfina. Każda tabletka zawiera 8 mg buprenorfiny w postaci buprenorfiny chlorowodorku.
  • Inne składniki leku to laktoza: jednowodna, mannitol, skrobia kukurydziana, powidon K30, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Subutex i co zawiera opakowanie

Tabletki podjęzykowe są owalne ze ściętą krawędzią w kolorze białym do białokremowego. Z jednej strony tabletki jest znak miecza, po przeciwnej stronie znak „8”. Są pakowane po 7 i 28 tabletek w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

RB Pharmaceuticals Limited

103-105 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3UH Wielka Brytania

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. Schering-Plough Dansom Lane, Hull, East Yorkshire 2, rue Louis Pasteur HU8 7DS 14200 Hérouville-Saint-Clair Wielka Brytania France

Ostatnie komentarze

~Cyberotoman03@.gimei /Czakmer02@.gimeil, 2017.12.05 19:45

bralen to ipomaga .potrzebuje jakiegosnpomyslu abymnmogl kirzystac znzSB ,moge ponim normalniemfunkcionowac ,prosze o pomysl jak moge stac sie posiadaczem wiedzy na zakup tego, leku

~czakmer02@.gimel, 2017.12.05 19:35

jest to dobra sprawa.tylko cholernie drudno dostac,(Macie jakis pomysl na zdobywanje ,,tego leka

przejdź do komentarzy »

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.