« Piramil 2,5 Mg Informacje z ulotki1. Co to jest lek piramil i w jakim celu się go stosuje

Piramil zawiera lek o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami konwertazy angiotensyny).

Piramil działa przez:

 • zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi,
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych,
 • ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu.
Piramil można stosować w celu:

 • leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego),
 • zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu,
 • zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (niezależnie od tego, czy pacjent choruje na cukrzycę),
 • leczenia serca, gdy nie jest ono w stanie pompować wystarczającej dla organizmu ilości krwi (niewydolność serca),
 • leczenia po zawale mięśnia sercowego powikłanego niewydolnością serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku piramil

Kiedy nie stosować leku Piramil

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, na inne inhibitory ACE lub na którykolwiek ze składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.
 • Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i ust, trudności w oddychaniu lub połykaniu.
1 NL/H/448/02/IB/043

 • Jeśli pacjent poddawany jest dializie lub innym rodzajom filtracji krwi. Zależnie od stosowanej aparatury, lek Piramil może nie być dla niego odpowiedni.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek, w których zmniejszony jest dopływ do nich krwi (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • W ostatnich 6 miesiącach ciąży (patrz niżej „Ciąża i karmienie piersią”).
 • Jeśli ciśnienie tętnicze krwi pacjenta jest nieprawidłowo niskie lub niestabilne. Konieczne jest zbadanie tego przez lekarza.
Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien przyjmować leku Piramil. W razie wątpliwości należy przed przyjęciem leku Piramil zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek;
 • pacjent utracił dużo elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, obfitego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, przyjmowania przez długi czas leków moczopędnych lub stosowania dializ);
 • pacjent ma się poddać leczeniu w celu zmniejszenia uczulenia na jad pszczół lub os (odczulanie);
 • pacjent ma się poddać znieczuleniu (do operacji lub zabiegu dentystycznego). Może być konieczne odstawienie leku Piramil na dzień przed zabiegiem, dlatego należy poradzić się w tej sprawie lekarza.
 • badanie wykazało u pacjenta duże stężenie potasu we krwi;
 • u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub układowy toczeń rumieniowaty;
 • jeśli pacjentka jest w ciąży (lub planuje ciążę), musi poinformować o tym lekarza. Stosowanie leku Piramil nie jest zalecane w pierwszych 3 miesiącach ciąży i może być bardzo szkodliwe dla dziecka po 3. miesiącu ciąży (patrz niżej punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania leku Piramil dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono jeszcze bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ramiprylu u dzieci.

Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewien, przed przyjęciem leku Piramil należy zwrócić się do lekarza.

Inne leki i PiramilNależy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Przyczyną jest możliwość wzajemnego wpływu leku Piramil i niektórych innych leków na swoje działanie.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż mogą one osłabić działanie leku Piramil:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy);
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy oskrzelowej lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz powinien kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż przyjmowane razem z lekiem Piramil mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy);
 • leki przeciwnowotworowe (chemioterapia);
 • leki zapobiegające odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu, takie jak cyklosporyna;
 • leki moczopędne, takie jak furosemid;
 • leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy);
2 NL/H/448/02/IB/043

 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;
 • allopurynol (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi);
 • prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach czynności serca).
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż lek Piramil może zaburzać ich działanie:

 • leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina). Piramil może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Podczas stosowania leku Piramil należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych). Piramil może zwiększyć stężenie litu we krwi. Lekarz zaleci ścisłe kontrolowanie stężenia litu we krwi.
Jeśli którakolwiek z opisanych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent nie jest tego pewien, przed przyjęciem leku Piramil należy zwrócić się do lekarza.

Piramil z jedzeniem i piciem oraz z alkoholem

 • Picie alkoholu podczas stosowania leku Piramil może spowodować zawroty głowy lub oszołomienie. Osoby zainteresowane dopuszczalną ilością alkoholu podczas leczenia powinny omówić to z lekarzem, gdyż działania leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi i alkoholu mogą się sumować.
 • Piramil można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży (lub podejrzewa zajście w ciążę). Leku Piramil nie należy przyjmować w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno go stosować po 13. tygodniu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Piramil, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Lekarz zaproponuje zmianę na inny lek przed planowaną ciążą.

Nie należy stosować leku Piramil w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Piramil może powodować zawroty głowy, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3. Jak stosować lek piramil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku

 • Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze dnia.
 • Tabletki należy popijać płynem.
 • Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać.
Ile leku przyjmować

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może modyfikować dawkowanie leku.
 • Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę.
 • Jeśli pacjent przyjmuje już lek moczopędny, lekarz może zalecić jego odstawienie lub zmniejszenie dawki przed włączeniem do terapii leku Piramil.

3 NL/H/448/02/IB/043 Zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zwiększyć dawkę leku.
 • Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.
Zmniejszenie lub opóźnienie pogorszenia czynności nerek

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zmodyfikować dawkę leku.
 • Zwykle stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.
Leczenie niewydolności serca

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zmodyfikować dawkę leku.
 • Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Preferowane jest przyjmowanie jej po podziale na dwie dawki w ciągu dnia.
Leczenie po zawale mięśnia sercowego

 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zmodyfikować dawkę leku.
 • Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Preferowane jest przyjmowanie jej po podziale na dwie dawki w ciągu dnia.
Pacjenci w podeszłym wieku Lekarz zmniejszy dawkę początkową i będzie ją wolniej zwiększał.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Piramil W razie przedawkowania leku należy zwrócić się do lekarza lub udać się od razu do najbliższego szpitala. Pacjent nie powinien prowadzić samochodu, ale poprosić o to kogoś innego lub zadzwonić po karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz zobaczył, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Piramil

 • W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe skutki uboczne leku Piramil 2,5 Mg

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Piramil i natychmiast skontaktować się z lekarzem

 • może być konieczne szybkie leczenie:
 • Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, a także świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na Piramil.
 • Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka lub rumień wielopostaciowy).

4 NL/H/448/02/IB/043 W razie wystąpienia wymienionych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:

 • Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub cięższe zaburzenia, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.
 • Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.
* Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy choroby krwi lub szpiku kostnego.

 • Silny ból żołądka, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.
 • Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.
Inne działania niepożądane Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • Ból głowy lub uczucie zmęczenia.
 • Zawroty głowy. Mogą występować częściej na początku stosowania leku Piramil lub po zwiększeniu jego dawki.
 • Omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego podnoszenia się do pozycji stojącej lub siedzącej.
 • Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność.
 • Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.
 • Wysypka skórna ze wzniesionymi grudkami lub bez nich.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Skurcze lub bóle mięśni.
 • Większe niż zwykle stężenie potasu we krwi, wykazane w badaniach laboratoryjnych.
Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).
* Świąd skóry i zaburzenia czucia w obrębie skóry, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje).

 • Utrata lub zaburzenia smaku.
 • Zaburzenia snu.
 • Depresja, lęk, większa niż zwykle nerwowość lub niepokój.
 • Uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy.
 • Obrzęk jelit (tzw. „obrzęk naczynioruchowy jelit”), którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka.
 • Zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej.
 • Większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia.
 • Nasilone pocenie się.
 • Utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).
 • Przyspieszone bądź nieregularne bicie serca.
 • Obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.
 • Uderzenia gorąca.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Bóle stawów.
 • Gorączka.
 • Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.
 • Zwiększona liczba pewnych krwinek białych (eozynofilia) wykrywana w badaniach krwi.
 • Wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek.
Rzadko (mogą występowac rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

 • Uczucie rozkojarzenia lub splątania.
5 NL/H/448/02/IB/043

 • Zaczerwienienie i obrzęk języka.
 • Ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka.
 • Choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska).
 • Wysypka skórna lub powstawanie siniaków.
 • Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.
 • Zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu.
 • Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach.
 • Uczucie osłabienia.
 • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.
Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • Nadwrażliwość na światło słoneczne.
Inne zgłaszane działania niepożądane: Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

 • Trudności w koncentracji.
 • Obrzęk jamy ustnej.
 • Zbyt mała liczba krwinek wykryta w badaniach krwi.
 • Mniejsze niż zwykle stężenie sodu w badaniach krwi.
 • Zmiana koloru palców rąk i nóg po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda).
 • Powiększenie piersi u mężczyzn.
 • Spowolnione lub upośledzone reakcje.
 • Uczucie pieczenia.
 • Zaburzenia węchu.
 • Wypadanie włosów.
Jeśli występują jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek piramil

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Data ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Piramil

 • Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.
 • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemu dwutlenek, glicyny chlorowodorek, glicerolu dibehenian, żelaza tlenek żółty.
Jak wygląda lek Piramil i co zawiera opakowanie

 • Podłużne, nakrapiane, jasnożółte tabletki z linią podziału po jednej stronie.
 • Tabletki są pakowane w blistry, zawierające 10, 20, 28, 30, 50 i 100 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

6 NL/H/448/02/IB/043 Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórcy Lek S.A. ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Lek S.A. ul. Domaniewska 50 C,

02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5 D-70839 Gerlingen, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Ostatnie komentarze

~, 2018.04.09 12:20

czy moge stosowac piramil przy skaczacym cisnieniu

przejdź do komentarzy »

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.