Norspan System transdermalny

Buprenorphinum

Producent
Norpharma A/S
Dawka
10 mcg/h (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
bezterminowo
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

1 szt.
(brak ceny)
2 szt.
(brak ceny)
3 szt.
(brak ceny)
4 szt.
(brak ceny)
5 szt.
(brak ceny)

Opis leku

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Norspan, 5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Norspan, 10 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Norspan, 20 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Buprenorphinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Norspan, system transdermalny, plaster i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Norspan system transdermalny, plaster

3. Jak (...)

Podobne działanie mają

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Norspan, 5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Norspan, 10 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Norspan, 20 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Buprenorphinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Norspan, system transdermalny, plaster i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Norspan system transdermalny, plaster

3. Jak stosować lek Norspan, system transdermalny, plaster

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Norspan, system transdermalny, plaster

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Norspan SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Norspan, system transdermalny, plaster zawiera substancję czynną buprenorfinę, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych. Został przepisany przez lekarza w celu złagodzenia umiarkowanie nasilonego, długotrwałego bólu, który wymagał zastosowania silnego leku przeciwbólowego. Lek Norspan system transdermalny, plaster nie powinien być stosowany do łagodzenia ostrego (nagłego) bólu.

Lek Norspan, system transdermalny, plaster działa przez skórę. Po przyklejeniu plastra buprenorfina przenika przez skórę do krwi. Każdy plaster działa przez siedem dni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Norspan SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER

Kiedy nie stosować leku Norspan, system transdermalny, plaster:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na buprenorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Norspan, system transdermalny, plaster;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia oddychania;
 • jeśli pacjent jest uzależniony od leków;
 • jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (np. tranylcyprominę, fenelzynę, izokarboksazyd, moklobemid i linezolid) lub przyjmował lek tego typu w ciągu ostatnich dwóch tygodni;
 • jeśli pacjent choruje na miastenię (chorobę powodującą osłabienie mięśni);
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości objawy z odstawienia, takie jak pobudzenie ruchowe, lęk, drżenia lub pocenie się po zaprzestaniu picia alkoholu;
Leku Norspan, system transdermalny, plaster nie należy stosować w celu leczenia objawów zespołu odstawienia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Norspan,system transdermalny,, plaster Przed stosowaniem leku Norspan system transdermalny,, plaster należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku występowania:

 • napadów drgawkowych;
 • ciężkich bólów głowy lub nudności z powodu urazu głowy lub zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego (na przykład w przebiegu choroby mózgu). Plastry mogą spowodować nasilenie tych objawów lub zamaskować ciężkość urazu głowy;
 • zawrotów głowy lub skłonności do omdleń;
 • ciężkich chorób wątroby;
 • uzależnienia od leków
 • aktualnie lub w przeszłości,
 • wysokiej temperatury ciała, ponieważ może to spowodować wchłonięcie do krwi większej niż zwykle ilości substancji czynnej leku.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem plastrów, jeżeli ostatnio przebył operację chirurgiczną.

Stosowanie leku Norspan, system transdermalny,, plaster z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Stosowanie leku Norspan, system transdermalny,, plaster jednocześnie z innymi lekami może spowodować zmianę działania leku Norspan, system transdermalny, plaster lub innych leków.

 • Leku Norspan, system transdermalny,, plaster nie należy stosować jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (np. tranylcyprominy, fenelzyny, izokarboksazydu, moklobemidu i linezolidu) lub w przypadku przyjmowania leku tego typu w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
 • Stosowanie niektórych leków, takich jak fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane powszechnie w leczeniu napadów drgawkowych), karbamazepina (lek stosowany w leczeniu napadów drgawkowych i niektórych stanów bólowych) lub ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), może doprowadzić do osłabienia działania leku Norspan, system transdermalny, plaster.
 • Stosowanie leku Norspan, system transdermalny, plaster może u niektórych ludzi powodować senność, nudności lub skłonność do omdleń bądź też spowolnienie lub osłabienie oddychania. Te działania niepożądane mogą ulegać nasileniu w przypadku jednoczesnego przyjęcia innych leków, które wywierają takie same działania. Do tych leków należą niektóre leki stosowane w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń psychicznych lub umysłowych, leki nasenne, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, inne opioidy (które mogą występować w lekach przeciwbólowych lub w pewnych złożonych preparatach przeciwkaszlowych; należą do nich np. morfina, dekstropropoksyfen, kodeina, dekstrometorfan, noskapina), leki przeciwhistaminowe powodujące senność lub leki ogólnie znieczulające, takie jak halotan.
 • Leku Norspan system transdermalny, plaster nie należy stosować łącznie z benzodiazepinami (lekami stosowanymi w leczeniu lęku lub jako środki nasenne). To połączenie może spowodować wystąpienie ciężkich zaburzeń oddychania, które mogą prowadzic do zgonu.
Stosowanie leku Norspan, system transdermalny, plaster z alkoholem Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane leku i spowodować pogorszenie samopoczucia, podczas noszenia plastra Norspan. Picie alkoholu podczas stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster może również niekorzystnie wpływać na czas reakcji na bodźce.

Ciąża i karmienie piersią Leku Norspan, system transdermalny, plaster nie należy stosować podczas ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Stosowanie leku Norspan, system transdermalny, plaster może wywierać wpływ na reakcje na bodźce w takim stopniu, że pacjent może nie reagować w wystarczającym stopniu lub wystarczająco szybko na nieoczekiwane lub nagłe zdarzenia. Dotyczy to zwłaszcza:

 • początku leczenia;
 • przypadków jednoczesnego stosowania leków przeciwlękowych lub nasennych;
 • okresu zwiększania dawki leku.
Pacjenci, których dotyczą powyższe zastrzeżenia, nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu podczas stosowania leku Norspan system transdermalny, plaster i przez 24 godziny po zdjęciu plastra.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Norspan, SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER

Lek Norspan, system transdermalny, plaster dostępny jest w trzech różnych mocach. Lekarz zdecyduje, która dawka będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta. W trakcie leczenia lekarz może zmienić plaster stosowany przez pacjenta na plaster o mniejszej lub większej mocy. Nie należy stosować więcej niż dwóch plastrów jednocześnie, niezależnie od zawartej w plastrze dawki leku.

Lek Norspan, system transdermalny, plaster należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przykleić jeden plaster leku Norspan, system transdermalny, plaster (w sposób szczegółowo opisany poniżej) i zmieniać go co siedem dni, najlepiej o tej samej godzinie. Lekarz może podjąć decyzję o konieczności skorygowania dawkowania po 3. do 7. dniach, do uzyskania właściwego poziomu kontroli bólu. Jeżeli lekarz zaleci pacjentowi stosowanie poza plastrem innych leków przeciwbólowych, należy ściśle przestrzegać jego zaleceń, ponieważ w innym razie może nie być możliwe uzyskanie pełnych korzyści z terapii lekiem Norspan, system transdermalny, plaster. Plaster należy nosić przez 3 pełne dni przed zwiększeniem dawki, ponieważ dopiero po tym czasie osiągane jest maksymalne działanie leku.

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat Leku Norspan, system transdermalny, plaster nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z chorobą nerek/ pacjenci dializowani U pacjentów z chorobą nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pacjenci z chorobą wątroby U pacjentów z chorobą wątroby może dochodzić do zmiany skuteczności i czasu działania leku Norspan, system transdermalny, plaster. Dlatego lekarz prowadzi ściślejszą obserwację osób z tej grupy.

Przed zastosowaniem Norspan, system transdermalny, plaster

 • Wybrać obszar niepodrażnionej, pozbawionej skaleczeń skóry na górnej, zewnętrznej stronie ramienia, górnej części klatki piersiowej, górnej części pleców lub boku klatki piersiowej. (patrz ilustracje poniżej). Należy poprosić o pomoc w przypadku trudności z samodzielnym przyklejeniem plastra.

 • Lek Norspan, system transdermalny, plaster należy przyklejać do względnie nieowłosionego lub prawie nieowłosionego obszaru skóry. Jeżeli taki obszar nie jest dostępny, włosy w miejscu przyklejenia plastra należy ściąć nożyczkami. Nie wolno ich golić.
 • Unikać miejsc gdzie skóra jest zaczerwieniona, podrażniona lub ma jakiekolwiek inne zmiany, na przykład rozległe blizny.
 • Skóra w miejscu przyklejenia musi być sucha i czysta. W razie konieczności należy ją przemyć chłodną lub letnią wodą. Nie stosować mydła, alkoholu, olejku, toników ani innych detergentów. Po gorącej kąpieli w wannie lub pod prysznicem odczekać, aż skóra będzie całkowicie sucha i chłodna. W wybranym obszarze skóry nie stosować toników, kremów ani maści. Może to spowodować zmniejszenie przylegania plastra.
Przyklejanie plastra Krok 1: Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce. Tuż przed użyciem plastra należy ją otworzyć, rozrywając we wskazanym miejscu. Wyjąć plaster. Nie używać plastra w przypadku naruszenia szczelności zamknięcia torebki.

Krok 2: Przylepna strona plastra jest pokryta srebrzystą folią ochronną. Ostrożnie oderwać tę folię do połowy. Starać się nie dotykać przylepnej powierzchni plastra. Krok 3: Nakleić plaster na wybranym obszarze skóry i zdjąć resztę folii.

Krok 4: Przycisnąć plaster do skóry dłonią i powoli policzyć do 30. Upewnić się, czy cały plaster przylega do skóry, zwłaszcza przy brzegach.

Noszenie plastra Plaster należy nosić przez siedem dni. Jeżeli zostanie prawidłowo nałożony, istnieje niewielkie ryzyko jego odklejenia. W przypadku stwierdzenia, że brzegi plastra zaczynają się odklejać, można je przymocować do skóry przy użyciu odpowiedniego plastra. Podczas noszenia plastra można się kąpać w wannie lub pod prysznicem oraz pływać.

Nie należy narażać plastra na działanie bardzo wysokiej temperatury (np. termofory, koc elektryczny, lampy rozgrzewające, sauny, wanny z gorącą wodą i podgrzewane łóżka wodne itp.), ponieważ może to doprowadzić do przeniknięcia do krwi większych ilości substancji czynnej leku niż zwykłe. Ciepło z zewnątrz może też uniemożliwić pełne przyklejenie plastra. Wysoka temperatura ciała może spowodować zmianę działania leku Norspan, system transdermalny, plaster (patrz powyżej „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Norspan, system transdermalny, plaster”.)

Jest mało prawdopodobne aby plaster odkleił się przed terminem jego zmiany jednak, gdyby do tego doszło nie należy go ponownie stosować. Natychmiast przykleić nowy plaster (patrz poniżej „Zmiana plastra”).

Zmiana plastra

 • Oderwać stary plaster.
 • Złożyć go na pół, warstwą przylepną do wewnątrz.
 • Otworzyć saszetkę z nowym plastrem i wyjąć go. (Wykorzystać pustą saszetkę do wyrzucenia starego plastra. Usunąć ją w bezpieczny sposób).
 • Nawet zużyte plastry zawierają pewną ilość substancji czynnej, która może zaszkodzić dzieciom lub zwierzętom, w związku z czym zużyte plastry muszą być bezwzględnie przechowywane w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 • Przykleić nowy plaster w innym, odpowiednim miejscu na skórze (w sposób opisany powyżej). Nie należy nakładać nowego plastra na to samo miejsce w ciągu 3. do 4. tygodni.
 • Należy pamiętać o tym, aby zmiana plastra następowała zawsze o tej samej godzinie. Należy ją bezwzględnie zanotować. Czas trwania leczenia Okres stosowania leku Norspan system transdermalny, plaster zostanie określony przez lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ ból może powrócić i może dojść do pogorszenia samopoczucia (patrz również poniżej „Przerwanie stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster”).
W przypadku wystąpienia wrażenia, że działanie leku Norspan, system transdermalny, plaster jest za słabe lub za silne, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Norspan, system transdermalny, plaster Natychmiast po stwierdzeniu zastosowania większej ilości leku w plastrach niż zalecona, należy zdjąć wszystkie plastry i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić: nasilona senność, nudności, a także trudności z oddychaniem lub utrata przytomności. Może być konieczne leczenie szpitalne w oddziale intensywnej opieki medycznej . W przypadku zgłoszenia się do lekarza należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i jakiekolwiek pozostałe plastry, aby mu je pokazać.

Pominięcie zastosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster Jak najszybciej przykleić nowy plaster. Zanotować dzień jego przyklejenia, ponieważ może się teraz zmienić termin zmiany plastra. W przypadku znacznego opóźnienia zmiany plastra może dojść do nawrotu bólu. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dodatkowego plastra w celu uzupełnienia pominiętego zastosowania leku.

Przerwanie stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster W przypadku zbyt wczesnego zaprzestania stosowania leku Norspan, system transdermalny, plaster lub przerwania leczenia może wystąpić nawrót bólu. W przypadku zamiaru przerwania leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Poinformuje on pacjenta, co można zrobić i czy pacjenta można leczyć innymi lekami.

U niektórych osób, które stosowały silne leki przeciwbólowe przez dłuższy czas i które zaprzestały ich stosowania, mogą wystąpić działania niepożądane. Ryzyko ich wystąpienia po odstawieniu leku Norspan system transdermalny, plaster jest niewielkie. Jednak w przypadku wystąpienia pobudzenia ruchowego, niepokoju lub lęku, nerwowości lub drżeń, a także nadmiernej aktywności, trudności ze spaniem lub problemów trawiennych należy powiedzieć o tych objawach lekarzowi.

Działanie przeciwbólowe leku Norspan, system transdermalny, plaster utrzymuje się przez pewien czas po zdjęciu plastra. Nie należy rozpoczynać stosowania innego opioidowego leku przeciwbólowego (silnego leku przeciwbólowego) w ciągu 24 godzin po zdjęciu plastra.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Norspan system transdermalny, plaster może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane, które mogą się wiązać ze stosowaniem leku Norspan system transdermalny, plaster, są podobne do stwierdzanych po zastosowaniu innych silnych leków przeciwbólowych. Należą do nich trudności z oddychaniem i niskie ciśnienie tętnicze.

Lek ten może powodować reakcje uczuleniowe, chociaż ciężkie reakcje uczuleniowe występują rzadko. Należy zdjąć plaster i natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią nagle takie objawy, jak świszczący oddech, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie, zwłaszcza w obrębie całego ciała.

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych leków przeciwbólowych, istnieje ryzyko rozwoju uzależnienia od leku Norspan, system transdermalny, plaster.

U pacjentów stosujących lek Norspan, system transdermalny, plaster stwierdzono następujące inne działania niepożądane:

Bardzo często (prawdopodobieństwo występowania dotyczy więcej niż 1 na 10 osób)

 • Bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność.
 • Zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności lub wymioty.
 • Swędzenie, zaczerwienienie, swędzenie w miejscu zastosowania.
Często (prawdopodobieństwo występowania dotyczy 1 do 10 na każde 100 osób)

 • Utrata łaknienia.
 • Splątanie, depresja, trudności ze snem, nerwowość.
 • Drętwienie rąk lub stóp.
 • Zaczerwienienie skóry.
 • Duszność.
 • Ból brzucha lub dyskomfort w obrębie brzucha, biegunka, niestrawność.
 • Nadmierna potliwość, wysypka, wykwity skórne.
 • Zmęczenie, uczucie nadmiernego osłabienia, ból, ból w klatce piersiowej, obrzęk rąk, kostek lub stóp, zaczerwienienie lub wysypka w miejscu zastosowania.
Niezbyt często (prawdopodobieństwo występowania dotyczy 1 do 10 na każde 1000 osób)

 • Odwodnienie.
 • Wahania nastroju, niepokój ruchowy, pobudzenie, lęk, uczucie wyobcowania, uczucie wszechogarniającego szczęścia, omamy, koszmary senne.
 • Zmiany smaku, trudności z mówieniem, zmniejszenie wrażliwości na ból lub dotyk, utrata pamięci, migrena, omdlenia, drżenia , trudności z koncentracją lub koordynacją.
 • Suchość oczu, niewyraźne widzenie.
 • Dzwonienie lub brzęczenie w uszach, uczucie zawrotów głowy lub wirowania.
 • Wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze, dławica (ciężki ból w klatce piersiowej związany z chorobą serca), szybkie lub nieregularne bicie serca.
 • Nasilenie zaburzeń oddechowych związanych z astmą, kaszel, czkawka, przyspieszone oddychanie, obniżenie zawartości tlenu we krwi, katar, świszczący oddech.
 • Oddawanie wiatrów.
 • Utrata masy ciała.
 • Sucha skóra, obrzęk twarzy.
 • Skurcze i kurcze mięśni, bóle.
 • Trudności z oddawaniem moczu.
 • Objawy grypopodobne, wysoka temperatura, dreszcze, ogólne złe samopoczucie.
 • Zwiększenie liczby przypadkowych urazów (np. upadków).
 • Objawy odstawienia, takie jak pobudzenie ruchowe, niepokój, pocenie się lub drżenia po zaprzestaniu stosowania Norspan system transdermalny, plaster.
W przypadku konieczności wykonania u pacjenta badań krwi należy przypomnieć lekarzowi o stosowaniu leku Norspan, system transdermalny, plaster. Jest to istotne , ponieważ lek ten może zmieniać pracę wątroby, co może wpłynąć na wyniki niektórych badań krwi.

Rzadko (prawdopodobieństwo występowania dotyczy 1 do 10 na każde 10 000 osób)

 • Obniżenie popędu seksualnego, zaburzenia umysłowe.
 • Trudności z utrzymaniem równowagi.
 • Obrzęk powiek.
 • Zwężenie źrenic.
 • Trudności z oddychaniem.
 • Zapalenie uchyłków jelitowych, trudności z połykaniem.
 • Miejscowa reakcja alergiczna z widocznymi objawami obrzęku (w takich przypadkach należy zakończyć leczenie).
 • Zaburzenia wzwodu, zaburzenia seksualne.
Bardzo rzadko (prawdopodobieństwo występowania dotyczy mniej niż 1 na każde 10 000 osób)

 • Mimowolne skurcze mięśniowe.
 • Ból ucha.
 • Pęcherze.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Norspan SYSTEM TRANSDERMALNY, PLASTER

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Norspan, system transdermalny, plaster po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na saszetce.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Po upływie terminu ważności należy zanieść wszelkie niewykorzystane plastry do apteki.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować plastra w przypadku naruszenia szczelności zamknięcia torebki.

Zużyte plastry należy złożyć warstwą przylepną do wewnątrz i wyrzucić w sposób bezpieczny, w miejsce niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Norspan, system transdermalny, plaster.

Substancją czynną leku jest buprenorfina.

Norspan, system transdermalny, plaster 5 mikrogramów/godzinę Każdy plaster zawiera 5 mg buprenorfiny w plastrze o powierzchni 6,25 cm2 i uwalnia około 5 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (przez okres 7 dni).

Norspan, system transdermalny, plaster 10 mikrogramów/godzinę Każdy plaster zawiera 10 mg buprenorfiny w plastrze o powierzchni 12,5 cm2 i uwalnia około 10 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (przez okres 7 dni).

Norspan, system transdermalny, plaster 20 mikrogramów/godzinę Każdy plaster zawiera 20 mg buprenorfiny w plastrze o powierzchni 25 cm2 i uwalnia około 20 mikrogramów buprenorfiny na godzinę (przez okres 7 dni).

Inne składniki leku to:

 • Poliakrylan (Durotak 387-2051 & 387-2054)
 • Kwas lewulinowy
 • Oleinian oleilowy
 • Powidon K90
 • Polietylenu tereftalan
Jak wygląda lek Norspan, system transdermalny, plaster i co zawiera opakowanie Plaster Dostępne są trzy rozmiary.

5 mikrogramów/godzinę: kwadratowy, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z napisem Norspan

5 μg/h

10 mikrogramów/godzinę: prostokątny, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z napisem Norspan

10 μg/h

20 mikrogramów/godzinę: kwadratowy, beżowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z napisem Norspan

20 μg/h

Norspan, system transdermalny, plaster dostępny jest w tekturowych pudełkach zawierających po 1, 2,

3, 4, 5, torebek, z których każda zawiera pojedynczy plaster.

Podmiot odpowiedzialny

Norpharma A/S Slotsmarken 15 DK-2970 Hørsholm Dania

Wytwórca: Bard Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park, Milion Road Cambridge, CB4 0GW Wielka Brytania

Mundipharma DC B.V. De Wel 20

3871 MV Hoevelaken The Netherlands

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria Norspan Belgia Norspan Czechy Norspan Dania Norspan Estonia Norspan Finlandia Norspan Holandia Norspan Irlandia Norspan Islandia Norspan Litwa Norspan Luksemburg Norspan Łotwa Norspan Niemcy Norspan Norwegia Norspan Polska Norspan Portugalia Norspan Słowacja Norspan Szwecja Norspan Węgry Norspan Wielka Brytania Norspan

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.