Mitrip Tabletki

Ramiprilum

Producent
123ratio Sp. z o.o.
Dawka
10 mg (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2015-03-03
Kategorie

Cena i dostępne opakowania

20 tabl.
(brak ceny)
28 tabl.
(brak ceny)
30 tabl.
(brak ceny)
50 tabl.
(brak ceny)
56 tabl.
(brak ceny)
98 tabl.
(brak ceny)
100 tabl.
(brak ceny)
200 tabl.
(brak ceny)
500 tabl.
(brak ceny)

Opis leku

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANI: INFORMACJA DLA Mitrip, 10 mg, tabletki Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści:

1. Co to jest lek Mitrip w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitrip

3. Jak stosować lek Mitrip

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Mitrip

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST L (...)

Zobacz również

Podobne działanie mają

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANI: INFORMACJA DLA Mitrip, 10 mg, tabletki Ramiprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści:

1. Co to jest lek Mitrip w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mitrip

3. Jak stosować lek Mitrip

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Mitrip

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Mitrip I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 • Mitrip zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy ona do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE).
 • Mitrip działa przez: o zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze, o rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, o ułatwienie sercu pompowania krwi do całego organizmu.
 • Mitrip może być stosowany: o W leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). o W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru. o W celu zmniejszania ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy). o W leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca). o Po przebytym ataku serca (zawale mięśnia sercowego), powikłanym niewydolnością serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Mitrip

Kiedy NIE stosować leku Mitrip

 • Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mitrip, wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, utrudnienie połykania lub oddychania, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.
 • Jeżeli kiedykolwiek po zażyciu innych leków wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.

 • Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innego typu filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Mitrip może nie być odpowiedni dla pacjenta.
 • Jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek, w których dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • Po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Mitrip we wczesnym okresie ciąży, patrz poniżej punkt “Ciąża i karmienie piersią”).
 • W przypadku nieprawidłowo niskiego lub niestabilnego ciśnienia tętniczego. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.
 • Nie należy przyjmować leku Mitrip, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Mitrip.
Ostrzeżenia i środki ostrożności Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku Mitrip:

 • jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,
 • w przypadku znacznej utraty soli lub płynów z organizmu (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) przez długi okres czasu lub dializoterapii),
 • jeżeli planowane jest leczenie mające zmniejszyć uczulenie na jad pszczół lub os (leczenie odczulające),
 • jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających. Mogą być podane przed zabiegiem chirurgicznym lub każdym zabiegiem stomatologicznym. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Mitrip jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem,
 • jeżeli stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w badaniach krwi),
 • jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy,
 • Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Mitrip we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.
Dzieci Nie zaleca się stosowania leku Mitrip u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku Mitrip w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone. Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Mitrip.

z Inne leki i Mitrip Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Mitrip.

Należy w szczególności poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one osłabić działanie leku Mitrip:

 • Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).
 • Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz zaleci pomiar ciśnienia tętniczego.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Mitrip:

 • Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy).
 • Leki przeciwnowotworowe (stosowane chemioterapii).
 • Leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu, takie jak cyklosporyna.
 • Leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid.
 • Leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek przeciwzakrzepowy).
 • Leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon.
 • Allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi).
 • Prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Lek Mitrip może wpływać na ich działanie:

 • Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Lek Mitrip może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Mitrip.
 • Lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Mitrip może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie litu w czasie stosowania leku Mitrip.
Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub występują wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Mitrip.

Stosowanie leku Mitrip z jedzeniem i alkoholem

 • Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Mitrip może spowodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli planowane jest spożycie alkoholu, ponieważ leki stosowane w celu obniżania ciśnienia tętniczego i alkohol mogą wykazywać działanie addytywne.
 • Lek Mitrip może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.
Ciąża i karmienie piersią W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Mitrip przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Mitrip. Nie zaleca się stosowania leku Mitrip we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Mitrip podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Podczas stosowania leku Mitrip mogą wystąpić zawroty głowy. Jest to bardziej prawdopodobne w chwili rozpoczęcia leczenia lub podczas zwiększania dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi, lub maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Mitrip

Lek Mitrip należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Mitrip

 • Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

 • Tabletki należy połykać popijając płynem.
 • Nie wolno rozgniatać ani żuć tabletek.
Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

 • Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz będzie dostosowywał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.
 • Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę.
 • Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne (diuretyki), lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Mitrip.
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru

 • Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.
 • Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.
Leczenie mające na celu zmniejszenie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

 • Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz dostosuje dawkę leku.
 • Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.
Leczenie niewydolności serca

 • Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę.
 • Lekarz dostosuje dawkę leku.
 • Maksymalna dawka to 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.
Leczenie po przebytym zawale serca

 • Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.
 • Lekarz dostosuje dawkę leku.
 • Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.
Pacjenci w podeszłym wieku

 • Lekarz zaleci stosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniej będzie dostosowywał dawkę.
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Mitrip Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś innego o zawiezienie lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zażycia leku Mitrip W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek tenmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Mitrip i natychmiast skonsultować się z lekarzem

 • może być konieczna pilna pomoc medyczna:
 • Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który może powodować utrudnienie połykania lub oddychania, jak również świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Mitrip.
 • Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej występującej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub rozwarstwienie skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią u pacjenta:

 • Przyspieszona czynność serca, nierówna lub mocna czynność serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar.
 • Duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc.
* Łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, nietypowe krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego.

 • Silny ból żołądka, mogący promieniować na plecy. Może to być objaw zapalenia trzustki.
 • Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takie jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.
Inne działania niepożądane: Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

 • Ból głowy lub uczucie zmęczenia.
 • Zawroty głowy. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Mitrip lub podczas zwiększania dawki.
 • Omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania.
 • Suchy kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność.
 • Ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.
 • Wysypka skórna z obrzękiem lub bez.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Kurcze lub ból mięśni.
 • Zbyt duże stężenie potasu we krwi, stwierdzone w badaniach krwi.
Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).
* Świąd i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie (parestezje).

 • Utrata lub zmiana smaku.
 • Zaburzenia snu.
 • Uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój.
 • Niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy.
 • Obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit” objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką.
 • Zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej.

 • Oddawanie większej ilości moczu.
 • Nasilone pocenie się.
 • Utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja).
 • Przyspieszona lub nieregularna czynność serca.
 • Obrzęk rąk i nóg. Może to być objawem gromadzenia wody w organizmie.
 • Nagłe zaczerwienienie.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Ból stawów.
 • Gorączka.
 • Impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet.
 • Zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu (eozynofilia) stwierdzone w badaniach krwi.
 • Zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.
Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów)

 • Uczucie dezorientacji.
 • Zaczerwienienie i obrzęk języka.
 • Nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka.
 • Zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska).
 • Wysypka skórna lub powstawanie siniaków.
 • Plamy na skórze i ziębnięcie kończyn.
 • Zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu.
 • Zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach.
 • Uczucie osłabienia.
 • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny stwierdzone w badaniach krwi.
Bardzo rzadko (występują u 1 na 10000 pacjentów)

 • Nadwrażliwość na światło słoneczne.
Inne odnotowane działania niepożądane: Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

 • Trudności w koncentracji.
 • Obrzęk jamy ustnej.
 • Za mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi.
 • Zmniejszone stężenie sodu stwierdzone w badaniach krwi.
 • Zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból podczas ocieplania (zespół Raynauda).
 • Powiększenie piersi u mężczyzn.
 • Spowolnione lub zaburzone reakcje.
 • Odczucie pieczenia.
 • Zmiana odczuwania zapachów.
 • Utrata włosów.
Dzieci W badaniach klinicznych u dzieci w wieku 2-16 lat wykazano następujące działania niepożądane: Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

 • zatkany nos,
 • przyspieszone bicie serca
 • zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

 • drżenie
 • pokrzywka
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Mitrip

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Mitrip Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 10 mg ramiprylu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran, magnezu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Mitrip i co zawiera opakowanie Okrągłe, białe lub prawie białe tabletki, z linią dzielącą po obu stronach, z wytłoczonym oznaczeniem „10” po jednej stronie linii podziału i oznaczeniem „RL” po drugiej stronie linii podziału. Tabletki można podzielić na dwie połowy.

Wielkości opakowań: 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 i 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa Polska

Wytwórca Pharmachemie B.V. Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem Holandia

Teva UK Ltd. Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Teva Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens Francja

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 82 Węgry

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria Ramipril Teva 10 mg Tabletten Belgia Ramipril Teva 10 mg tabletten Cypr Ramipril Teva 10 mg Tablets Niemcy Ramipril Teva 10 mg Tabletten Dania Ramipril Teva Hiszpania Ramipril Teva 10 mg comprimidos EFG Finlandia Ramipril Teva 10 mg tabletti Irlandia Ramipril Teva 10 mg Tablets Włochy Ramipril Teva Italia 10 mg compresse Luksemburg Ramipril Teva 10 mg comprimés Malta Ramipril Teva 10 mg Tablets Holandia Ramipril 10 mg Pharmachemie, tabletten Norwegia Ramipril Teva 10 mg tabletter Polska Mitrip Portugalia Ramipril Teva Rumunia Tensil 10 mg comprimate Szwecja Ramipril Teva 10 mg tabletter Słowenia Ramipril Teva 10 mg tablete Słowacja Ramipril Teva 10 mg Wielka Brytania Ramipril 10 mg Tablets

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.